Wat levert het op

 

Wat levert mijn aanbod op in de praktijk?
In drie voorbeelden kunt u lezen wat de situatie was en wat mijn acties en resultaten waren.

Voorbeeld 1
Situatie: Een instelling voor kunsteducatie, moest zich ontwikkelen van aanbodgericht naar klantgericht werken. Er kwam een interdisciplinaire organisatiestructuur met een tussenmanagement, dat veel vergaderde, notuleerde en plannen op papier maakte. In de realiteit veranderde er weinig.
Acties: Ik praatte met alle betrokkenen en organiseerde bijeenkomsten om doelen te concretiseren en de samenwerking te verbeteren. Ik startte een pilot vraaggericht werken en vernieuwde de klantcommunicatie.
Resultaten: De pilot werden overgenomen als nieuwe manier van werken. De communicatie met de klant was vernieuwd; oude partners waren geschrapt en nieuwe werkten samen.

Voorbeeld 2
Situatie: Een gemeente wilde de samenwerking stimuleren tussen onderwijs, sport en cultuur, zodat meer kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Er was een behoefte om eerst alles procedureel en financieel te regelen, maar tegelijkertijd wilde men praktijkervaring opdoen, die tot dan toe niet van de grond kwam.
Acties: Ik vroeg scholen en ouders wat ze wilden voor hun kinderen en aanbieders wat ze te bieden hadden en bracht dit bij elkaar. Ik verleidde betrokkenen nieuwe dingen te proberen. Ik stelde talentontwikkeling als bindend thema voor.
Resultaten: Nieuwe cursussen sport, techniek en cultuur onder en na schooltijd, brochures en website; pilot voor de gemeente als voeding voor beleid en om door te ontwikkelen in de praktijk.

Voorbeeld 3
Situatie: Een kleine muziekschool startte een nieuw, idealistisch muziekproject, geleid door bevlogen mensen. Om dit uit te voeren en te ontwikkelen was intensieve samenwerking nodig met veel verschillende groepen, zoals: betrokken basisscholen, muziekdocenten, financierders, bestuur. Er moest structureel te veel gedaan worden door te weinig mensen met te weinig geld. Het project groeide extern en de interne organisatie moest mee groeien.
Acties: Ik ondersteunde de leiding bij PR en fondswerving. Ik zorgde dat de creatieve plannen werden uitgevoerd door mij of anderen. Ik gaf aan wat wel en niet haalbaar was. Ik stond voortdurend in contact met alle betrokkenen. Juist in pioniersprojecten of crisistijden heb je het nodig dat iedereen zich 100% inzet. Dat vereist dat mensen hun bijdrage kunnen leveren. Ik zorgde voor reflectie als dingen niet goed gingen en werkte mee aan het organisatieveranderingsproces.
Resultaten: Succesvolle PR, fondswerving en sterke groei van het project. Goede resultaten in pers, professionele concerten met medewerking van bekende Nederlanders. Document voor organisatieverandering.