Leiding

 

Ik geef leiding aan projecten en (teams in) organisaties.
Binnen de kaders (inhoudelijk, beleidsmatig, financieel) ontwerp ik een cyclisch proces, dat bestaat uit de volgende stappen:

  1. Analyseren van de huidige processen.
  2. Benoemen van dromen, doelen en belemmeringen van de betrokkenen.
  3. Maken en (laten) uitvoeren van een actieplan.
  4. Evalueren en borgen.

Annelies heeft een duidelijk beeld van hoe het over langere tijd zou moeten zijn. Ze is tegelijkertijd lekker vlot en praktisch. Ze kan goed schakelen tussen het hogere plan en het concrete werk, tussen hoofd- en bijzaken. Ze denkt en werkt creatief en doorziet processen, zowel op persoonlijk als op organisatieniveau. In deze complexe opdracht voor de gemeente Aalsmeer vond Annelies haar weg door voortdurend op te helderen wat de kern was van wat er moest gebeuren en dat te doen, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen.

Thijs van der Vossen, collega kwartiermaker combinatiefunctie Aalsmeer en accountmanager bij Mocca Amsterdam