Kunsteducatie

 

Ik adviseer onderwijs en overheid op het gebied van kunsteducatie, zowel wat betreft visie en beleid als de vertaling naar de praktijk. Lokaal aanwezige expertise en mogelijkheden tot samenwerken worden daarbij in kaart gebracht.

Kunsteducatie levert een unieke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. In muziek, dans, theater, verhalen en beelden geven kinderen expressie aan  zichzelf en hun beleving van de wereld. Ze leren zich in te leven, te observeren, te verbeelden en te reflecteren. Ze ontdekken en ontwikkelen hun creativiteit. Scholen die kunsteducatie hebben opgenomen in hun programma,  geven kinderen vaardigheden mee om zich als mens completer te ontwikkelen. Kunst hoort bij ons leven, al heel lang…

“Alle kunsten
leveren een bijdrage
aan de grootste kunst van alle
levenskunst –
de kunst het leven te leven”
Bertold Brecht